Nyt bestyrelsesmedlem

Dorthe Mahler HansenNyhed

Ved årets generalforsamling blev Brian S. Jørgensen fra Rap Tag valgt enstemmigt ind i bestyrelsen. Brian har været medlem af INTA i 10 år, og driver en mellemstor tagdækkervirksomhed i Holbæk.

Ud over Brian som ny mand i bestyrelsen, genvalgtes Gert Nielsen fra Rationel Tagdækning A/S og Stephen Kryger fra IFA Tagdækning A/S.

Bestyrelsen består i dag af følgende medlemmer:

Gert Nielsen, Rationel Tagdækning A/S
Jørgen Simonsen, Nordtag A/S
Stephen Kryger, IFA Tagdækning A/S
Tommy Frandsen, Jysk Tagpap A/S
Brian S. Jørgensen, Rap Tag